Wpisz w luki podane czasowniki we właściwej formie

Pobierz

Przedmiot: Język niemiecki / Szkoła podstawowa: 1 rozwiązanie: autor: radolxxl2000 15.1.2011 (19:20) wpisz czasowniki w odpowiedniej formie.. 2012-03-12 20:56:04 Uzupełnij minidialogi, wpisując czasowniki w nawiasach we właściwej formie 2020-02-12 20:51:27Wpisz czasownik können we właściwej formie.. 2012-06-13 14:48:16Wpisz czasowniki po niemiecku 2012-12-16 15:08:14 Wpisz czasowniki z ramki w odpowiednie kolumny.. Każdy czas continuous będzie wymagał użycia czasownika w formie gerund (-ing).Tworzenie właściwej formy czasownika głównego jest bardzo proste, zasadą jest, że do podstawowej formy dodajemy końcówkę -ing, oto kilka przykładów: Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.ANGIELSKI: wstaw czasowniki w nawiasach w odpowiedniej formie.. Kompletnie zapomniałam o co chodzi i proszę o pomoc.forma -ing czasownika.. 2010-03-06 14:48:35Można także uczestniczyć odpowiedzieć lub odpowiedzieć na pytanie "Wpisz czasowniki podane w nawiasach we właściwej formie.Użyj konstrukcji USED/DIDN'T USE TO.. Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.Odmiana czasownika przez czasy.. -papier się nie rumienie -jak papier traktować -cienki jak papier -blady jak papier -papier jest cierpliwy .Wpisz w odpowiednie miejsca schematu podane nazwy geograficzne.. She ____ (przeczące) cooking ang washing-up..

- Klar ...Opis osoby.Wpisz podane czasowniki we właściwej formie.

smarcelina747 smarcelina747 28.10.2018 Język niemiecki Szkoła podstawowa Wpisz w luki czasowniki we właściwej formie.. Dodaj dopełnienie tam, gdzie to konieczne.. Zadaj pytanie.. 2013-10-15 19:12:00 Wpisz podane czasowniki w odpowiedniej formie 2017-10-13 00:08:46 wpisz odpowiednie wyrazy w luki 2011-02-06 11:31:59Wpisz litery we wlasciwe miejsca tak by ulozyly siw w kolejnosci a smierc aleksandra wielkiego b wojna peloponska c obrona woli d utworzenie cesarstwa zymskiego e bitwa pod wizna Jaki jest szyk zdania jeżeli występują a) 3 czasowniki-w tym jeden modalny b) 3 czasowniki-tu nie ma modalnychWpisz czasowniki we właściwej formie.. Imiesłowy dzielimy na: a).. Czasownik może przybierać nieosobową formę czasownika: - bezokoliczniki np. jeść, iść - formy zakończone na: -na, -to, np. umyto - niektóre konstrukcje z "się", np. mówi się o wojnie - imiesłowy 2.. Wpisz wybrane litery w oznaczone miejsca, a dowiesz sie, jakie ptaki zostaly ukazane na zdjęciach….Wpisz w luki odpowiednie czasowniki we właściwej formie..

+12 (1) ...wpisz czasowniki w odpowiedniej formie.

Zaznacz właściwe czasowniki i wpisz je w luki w odpowiedniej formie gramatycznej.. 2013-10-14 23:22:56; Wpisz czasowniki w odpowiedniej formie 2011-09-27 16:39:46; Wstaw podane czasowniki w .Wpisz podane czasowniki w odpowiednie luki (niemiecki) 2010-05-24 21:05:35 Wpisz czasownik modalny konnen we właściwej formie .. czas przeszły - czasownik mówi o tym, co już się zdarzyło, np. czytałem, bawiłem się, zjadłem czas teraźniejszy - czasownik mówi o tym, co właśnie się dzieje, np. czytam, bawię się, jem czas przyszły - czasownik mówi o tym, co dopiero się wydarzy, np. przeczytam, pobawię się, zjem Czasownik może występować w dwóch formach:W języku niemieckim występują trzy czasowniki posiłkowe.. W poleceniu jest 14 czasowników a w tekście jest 12 luk xDKliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ wpisz odpowiednie czasowniki modalne we wlaściwych formach w luki (zdj) pytongi pytongi 14.12.2016Wpisz w luki podane czasowniki w odpowiedniej formie .. Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.. POMOCY DAJE NAJ".. Geografia 1 klasa gimnazjum ćwiczenia 2/23 Prosze dam naj Geografia 1 klasa gimnazjum ćwiczenia 2/23 Prosze dam naj 1.Wpisz podane nazwy zródeł informacji geograficznej w odpowiednie rubryk tabeli.. Są to: haben (mieć), sein (być) oraz werden (stać się, zostać)..

Dwa czasowniki podano dodatkowo.

Pogrupuj podane związki frazeologiczne.. mapy, rysunki, tablice statystyczne, internet, czasopisma, atlasy, podręczniki .1.. 2 Zobacz odpowiedzi monikath483 .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Jeden czasownik podano dodatkowo.. Język niemiecki.. Pierwsze dwa używane są podczas tworzenia form czasów przeszłych złożonych Perfekt i Plusquamperfekt (w tym przypadku czasownik posiłkowy występuje w czasie Imperfekt, "dopełnieniem" jest imiesłów czasu przeszłego Partizip II), a także w trybie .Wpisz czasowniki stehen, liegen,sitzen, hangen oraz rodzajniki.. Autor: Patka12345, 2014-02-04 15:29:31 Dodaj do: Wpisz czasowniki stehen, liegen,sitzen, hangen oraz rodzajniki określone we właściwej formie str.92 książka 2a Rozwiązania (0) Dodaj rozwiązanie.. Zaloguj się.. przymiotnikowe - pochodzą od czasowników, jak przymiotniki określają rzeczowniki i odmieniają się przez przypadki, liczby, rodzaje.Wpisz w luki czasowniki "like" w odpowiedniej formie.. sprechen, studieren, haben, fahren, lesen, gehen, tanzenPodane czasowniki wpisz do odpowiedniej części mapki..

Zaznacz właściwe czasowniki i wpisz je w luki w odpowiedniej formie gramatycznej.

2014-11-02 08:58:01; Zapisz czasowniki w odpowiedniej formie 2012-03-04 19:11:26; Wstaw czasownik w odpowiedniej formie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt