Utwórz i wpisz odpowiednie imiesłowy

Pobierz

Tak jak one odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje.. Ćwiczenia utrwalające 1.. Robić Ugotować Śpiewać Uszyć 4pkt 3.. Zasób zawiera także zbiór ćwiczeń interaktywnych polegających na rozpoznawaniu i tworzeniu form imiesłowu przymiotnikowego czynnego i biernego.Z podanego tekstu wypisz imiesłowy i określ ich typ: Zmęczywszy się podróżą, marzyłem o gorącej herbacie.. Wpisz w rubryki odpowiednie nazwy uczelni i daty ich powstania.. Lp czasownik aspekt czasownika imiesłów przymiotnikowy czynnyImiesłów przymiotnikowy czynny.. Imiesłowy przysłówkowe są nieodmienne, pochodzą od czasownika i mają charakterystyczne końcówki: - Współczesny - ąć.. Rower Janka był zakonserwowany na zimę i schowany na strychu.. W języku niemieckim występują dwa typy imiesłowów.. Kiedy końcówka -wszy, a kiedy -łszy - Oglądał - Oglądawszy - Zjadł - zjadłszy SAMOGŁOSKA - Wszy SPÓŁGŁOSKA - Łszy 3.IMIESŁOWY - ĆWICZENIA 1.Wypisz i nazwij imiesłowy.. przymiotnikowe - pochodzą od czasowników, jak przymiotniki określają rzeczowniki i odmieniają się przez przypadki, liczby, rodzaje.. Imiesłowy dzielimy na: a).. Czasownik może przybierać nieosobową formę czasownika: - bezokoliczniki np. jeść, iść - formy zakończone na: -na, -to, np. umyto - niektóre konstrukcje z "się", np. mówi się o wojnie - imiesłowy 2.. Utwórz imiesłowy od czasowników: liczyć, policzyć, rosnąć, zebrać, zabierać..

Podkreśl imiesłowy nieodmienne.

Najbardziej wzruszająca jest ostatnia scena tego filmu.. Jako że odpowiada zdaniu podrzędnemu przydawkowemu, jest określeniem rzeczownika i pełni funkcję przydawki.Takie imiesłowy tworzymy od czasowników niedokonanych poprzez dodanie końcówek -ący, -ąca, -ące.Zwykle jednak wystarczy do podstawy w 3. osobie liczby mnogiej czasownika .Imiesłowy zad.5 Od podanych bezokoliczników utwórz odpowiednie.. - rozwiązanie zadaniaWpisz imiesłowy czasu przeszłego (Partizip Perfekt) podanych czasowników.. Występują wtedy w roli przydawki (np.:W języku niemieckim istnieją dwa imiesłowy: * imiesłów czasu teraźniejszego - Partizip Prsens (Partizip I) * imiesłów czasu przeszłego - Partizip Perfekt (Partizip II) Partizip Prsens (Partizip I) Imiesłów czasu teraźniejszego w języku niemieckim odpowiada polskiemu imiesłowowi przymiotnikowemu czynnemu, kończącemu się na -ący i współczesnemu na -ąć: * der schreibende .Podane imiesłowy wpisz w dwie kolumny: spojrzawszy, przepisany, jadąc, szalejąca, zepsuta, dryfująca, zwiedziwszy, grając .. Od podanych czasowników utwórz odpowiednie formy imiesłowów.. - liczyć - - Pytania i odpowiedzi - Język polski .. Są to imiesłów czasu teraźniejszego (Partizip Präsens zwany także Partizip I) oraz imiesłów czasu przeszłego (Partizip Perfekt znany także jako Partizip II).Mimo skomplikowanej nazwy ich tworzenie oraz użycie jest niezwykle proste.Imiesłowy i ich rodzaje Wyjaśnienie, czym są imiesłowy, wskazanie sposobów tworzenia imiesłowów przymiotnikowych (czynnych i biernych), określenie ich funkcji i wzorców odmiany..

Wpisz imiesłowy czasu przeszłego.

Poziom ostatniego konkursu baletowego był zaskakująco wysoki.D.. Utwórz imiesłowy od podanych wyrazów .. 2012-11-20 16:28:29; Utwórz imiesłowy pomożecie?. Czekając na spóźniających się kolegów, obserwowałem migające reklamy.. 2010-10-18 15:41:24; od podanych bezokoliczników utwórz imiesłowy 2011-03 .Imiesłowy przysłówkowe współczesne - nazywają czynność równoczesną z czynnością wyrażoną przez orzeczenie - mają końcówkę -ąc - są tworzone od czasowników niedokonanych - są nieodmienne, - zawsze oddzielamy przecinkiem od zdania, Imiesłowy przysłówkowe uprzednie - nazywają czynność wcześniejszą od czynności wyrażonej przez orzeczenie - mają końcówkę -wszy .Imiesłowy.. .Utwórz od podanych czasowników imiesłowy przymiotnikowe otrzymane wyrazy wpisz w odpowiednie miejsca te czasowniki to :kisic,nabłyszczac,nawilzac,pasteryzowac,kroic,wedzic ,ciac,myc błagam pomózcie na jutro mi to tzreba 2011-10-16 12:54:27; Zapisz imiesłowy podanych czasowników 2010-05-18 18:36:00Zobacz 2 odpowiedzi na pytanie: PROSTE : Od podanych bezokoliczników utwórz imiesłowy i dopisz je z przeczeniem NIE do odpowiednich rzeczowników.Imiesłowy Przysłówkowe 1.. Jasiu patrzył na STOJĄCE w wazonie kwiaty.Imiesłowy uprzednie z kolei - jak podpowiada ich nazwa - dotyczą czynności i zdarzeń, które zdarzyły się wcześniej niż sytuacja opisana przez czasownik w formie osobowej, np.: Przyszedłszy\ do domu, szybko przeczytałem pocztę\ = 'Najpierw wróciłem do domu, a potem przeczytałem pocztę'.2.Od podanych bezokoliczników utwórz imiesłowy: czasowniki imiesłów przymiotnikowy imiesłów przysłówkowy czynny bierny współczesny uprzedni marzyć - drzemać - przejść - przebić - lubić - biegać - ..

Wpisz odpowiednie imiesłowy w języku niemieckim.

do domu, usiadł w fotelu.. Warszawa, Poznań, Toruń, Katowice, Łódź, Wrocław, Gdańsk .. Od podanych bezokoliczników utwórz odpowiednie imiesłowy: kichać, sprzątać, sprzątnąć, zasnąć - imiesłów przymiotniko - Pytania i odpowiedzi - Język polski.. Fizyka.Imiesłowy w języku niemieckim.. Podjął, powierzył, niosły, zdeterminowały, doszedł.. Pytania i odpowiedzi .Imiesłowy przymiotnikowe, mimo iż zostały utworzone od czasowników, bardziej przypominają przymiotniki.. Od podanych bezokoliczników utwórz odpowiednie imiesłowy i wpisz je w wolne miejsca (trzymać, dreptać, przekonywać, wziąć, trząść się).Imiesłów - forma czasownika.. około 4 godziny temu.. Bezokoliczniki Aspekt Imiesłowy przymiotnikowe Imiesłowy przysłówkowe czynne bierne współczesne uprzednie chować powtórzyć woleć zajrzeć rysować opiekować się 2. mrugnąć , przebierać , wahać się , oglądać się .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Zabłądziwszy w górach, schronił się do starej chaty.. 2012-11-05 18:18:23; Od dowolnych 10 bezokoliczników utwórz możliwe imiesłowy przymiotnikowe .. W zdaniu najczęściej są określeniem do rzeczownika i łączą się z nim w związku zgody.. Określa on rzeczownik pod kątem stanu lub wykonywanej czynności.. Podane wyrazy wpisz w odpowiednie rubryki tabeli.Utwórz od podanych czasowników imiesłowy przymiotnikowe otrzymane wyrazy wpisz w odpowiednie miejsca te czasowniki to :kisic,nabłyszczac,nawilzac,pasteryzowac,kroic,wedzic ,ciac,myc błagam pomózcie na jutro mi to tzreba 2011-10-16 12:54:27Utwórz wszystkie możliwe imiesłowy od podanych czasowników: Im..

W okienka kolejno wpisz pierwsze litery tych imiesłowów.

do domu, usiadł w fotelu.. Utwórz odpowiednie imiesłowy przysłówkowe i wpisz je z przeczeniem nie w odpowiednie miejsca .Ćwiczenie wykonaj w zeszycie .. Widok zaniedbanych kamienic podziałał na mnie przygnębiająco.Utwórz i wpisz odpowiednie imiesłowy: 2011-01-01 19:26:24 (Klasa 2 gim.). 2020-04-24 12:23:02 od podanych bezokoliczników utwórz imiesłowy 2011-03-07 15:32:04 Plisss Utwórz odpowiednie imiesłowy prosze na dzisiaj za naj dam 15 pkt 2013-11-16 18:48:47IMIESŁOWY - ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE 1.Uzupełnij tabelę.. Utwórz z nimi zdania.. Rozwiązania zadań.. Imiesłowy dzielimy na: przymiotnikowe i przysłówkowe Imiesłowy przymiotnikowe dzielimy na: a) czynne ~ tworzymy je od czasowników niedokonanych ~ wskazują na wykonawcę czynności ~ posiadają zakończenia: - ący - ąca - ące Przykład Nauczyciel pochwalił pięknie CZYTAJĄCEGO ucznia.. - Uprzedni - łszy, wszy 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt