Napisz równania kierunkowe stycznych do danego okręgu o i prostopadłych do prostej k jeśli

Pobierz

Wyznaczmy prostą przechodzącą przez punkt A.Napisz równania kierunkowe stycznych do danego okręgu o i prostopadłych do prostej k, jeśli: 3) 0 / ( (x + 2) ^ 2) + (y - 3) ^ 2 = 1 b) 0 / ( (x - 5) ^ 2) + y ^ 2 = 9 c) 0: x ^ 2 + y ^ 2 - 2x + 12y + 28 = 0 d) o: x ^ 2 + y ^ 2 - 14x + 24 = 0 k: y =x k: y = - x k: y = - 0, 5x k: y = - 0, 75x.. Napisz równanie kierunkowe stycznych do danego okręgu o i równoległych do prostej k, jeśli: o: ( x + 3) 2 + ( y − 5) 2 = 16. k: y = x. Oblicz pole trójkąta , gdzie i są punktami przecięcia się stycznych z prostą o równaniu , zaś jest środkiem danego okręgu.a) Prosta prostopadła do prostej k jest postaci y=-x+b, czyli x+y-b=0.. Jeżeli te styczne mają być równoległe do danej prostej, to muszą być postaci: y=2x+b y = 2 x + b. Ponadto, wiedząc, że są one stycznymi do danego okręgu, muszą mieć z tym okręgiem tylko jeden punkt wspólny, więc poniższy układ równań musi posiadać tylko jedno rozwiązanie: {(x−2)2 +(y−1)2 =4 y=2x+b .Napisz równanie stycznych do okręgu o i prostopadłych do prostej k: zetipe1997: Napisz równanie stycznych do okręgu o i prostopadłych do prostej k: o:(x+2) 2 +(y−3) 2 =1; k:y=x 1 lis 18:47 Eta: 1 sposób: styczna ma równanie: y= −x +b S( −2,3) −−− odległość środka S od stycznej równa jest r= 1 przekształcamy równanie stycznej do postaci ogólnej: x +y −b=0Zadanie nr ..

Napisz równania kierunkowe stycznych do danego okręgu o i prostopadłych do prostej k, jeśli.

k:y=-0,75x.Styczna do okręgu Post autor: PrettLiar » 24 lut 2015, 20:57 Napisz równania kierunkowe stycznych do danego okręgu o i prostopadłych do prostej k, jeśli:Napisz równania stycznych do okręgu o i prostopadłych do prostej k: o:x2 +y2 −14x+24 =0;k: y=−3 4x o: x 2 + y 2 − 14 x + 24 = 0; k: y = − 3 4 x. Przekształcam na postac kanoniczną.. Odległość tej prostej od punktu S (-2,3) jest równa r=1, zatem otrzymujemy: Pokaż więcej.Wyznaczmy równanie okręgu w postaci kanonicznej.. autor: bedbet » 11 sty 2009, o 21:51.. Odpowiedź Guest.. Prosił bym o dobre zrozumiałe rozpisanie chociaż jednego.. 3.134.Napisz równania kierunkowe stycznych do danego okręgu o i prostopadłych do prostej k, jeśli: 3) 0 / ((x + 2) ^ 2) + (y - 3) ^ 2 = 1 b) 0 / ((x - 5) ^ 2) + y ^ 2 = 9 c) 0: x ^ 2 + y ^ 2 - 2x + 12y + 28 = 0 d) o: x ^ 2 + y ^ 2 - 14x + 24 = 0 k: y =x k: y = - x k: y = - 0, 5x k: y = - 0, 75xProste i okrąg - geometria analityczna Gal: Napisz równanie kierunkowe stycznych do danego okręgu o i równoległych do prostej k, jeśli: o: (x−2) 2 +(y−1) 2 =4 k: y=2x Wiem, że: r=2 Współrzędne S to S(2,1) W jaki sposób mogę to rozwiązać?Napisz równania kierunkowe stycznych do danego okregu o i nachylonych do osi OX pod kątem a, jeśli: a) x ^ 2 + y ^ 2 = 1 ; a = 60° c) x ^ 2 + y ^ 2 - 10x = 0 ; alpha = 150 degrees b) (x - 1) ^ 2 + y ^ 2 = 4 ; a = 120 degrees d) x^ 2 +y^ 2 -2x+4y-3=0; a=135^ Napisz równania stycznych do danego okręgu, prostopadłych do prostej o równaniu ..

3.Napisz równanie kierunkowe stycznych do danego okręgu o i równoległych do prostej k, jeśli; d) o:x2+y2-8x-6y+16=0.

Odpowiedz.2.Napisz równania kierunkowe stycznych do danego okręgu o i prostopadłych do prostej k,jeśli o: x 2 + y 2 − 2 x + 12 + 28 = 0, k: y = − 0, 5 x. x 2 + y 2 − 2 x + 12 y + 28 = 0 ( x − 1) 2 − 1 + ( y + 6) 2 − 36 + 28 = 0 ( x − 1) 2 + ( y + 6) 2 = 9. styczne:Post.. 3 4x−y+b 3 4 x − y + b. D(S,l)=r D ( S, l) = r. |3 4 ∗7+b| √3 42 +1 | 3 4 ∗ 7 + b | 3 4 2 + 1.Napisz równanie kierunkowe stycznych do danego okręgu o i równoległych do prostej k jeśli: o: (x+3)^2 + (y-5)^2 =16 k: y=x..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt