Wpisz liczby w okienka tak żeby wyniki były poprawne

Pobierz

W pierwszym programie wykonaj pętlę for, a w drugim while.. Pierwsze zadanie na karcie pracy polega na obliczeniu działań i wpisaniu poprawnego wyniku.. 2 + 7 = 9 9 -2 7 -2 + -5 = -7 3 + -5 = -2 -1 4 3 -6 4 -2Naukę dodawania należy rozpocząć od przykładów bez przekraczania progu dziesiątkowego.. Oblicz, ile szy-Poprawną odpowiedź otocz kółkiem.. Odczytaj, ile kosztują 3 piłki.. Suma cyfr tej liczby musi utworzyć liczbę podzielną przez 3.. Najwięcej jest .a) Liczba jest podzielna przez 3 gdy suma jej cyfr tworzy liczbę podzielną przez 3.. Ćwiczenia edukacja matematyczna cz. 1Napisz dwa programy, które wypisują liczby naturalne od 1 do 15. Przyjrzyj się i oceń, czego jest najwięcej.. Sosna ma wysokość 628 cm, a świerk 364 cm.. 2012-10-07 18:09:42 Wpisz w okienka odpowiednie cyfry nie używając cyfry 1.. 3 Połącz liczby tak, aby każda kolejna liczba była o 2 większa od poprzedniej.. W miejsce kwadracika możemy wpisać: 2, 5 lub 8.. Jest to przedstawienie liczby w postaci iloczynu liczb pierwszych Np.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Wpisz w okienka odpowiednie liczby, tak aby nierówności były prawdziwe.56 Wpisz w okienka dwie kolejne liczby całkowite tak, aby otrzymane zdanie było prawdziwe.. Narysuj rogale według poleceń na strzałkach.. 6.00 2.00 Zaznaczanie pełnych godzin na zegarach.. b) Liczba leży pomiędzy i .. Staś przywiózł z wakacji takie pamiątki..

5 4 Wpisz liczby w okienka tak, żeby dodawanie było poprawne.

Matematyka.. Pomaluj linie równoległe w pierwszym wyrazie, a prostopadłe w drugim.. ŚWIĘTA WIELKANOCNE 9.. Napisz takie dwie liczby większe od zera, których wynik dodawania i wynik mnożenia jest ten sam.. Dopisz cyfrę jedności tak, aby liczba była podzielna przez: a.2 b.3 c.4 d.5 e.9 f.10 g.25 h.6 j.przez 3, ale nie przez 9 8.. 6 4 1 12 5 9 11 3 8 15 13 12 18 17 10 19 14 2 16 7 20 20 12 10 19 11 10 18 5 10 7 .Wpisz w kratki takie liczby, aby zapisy były poprawne.. - Ile kosztuje 1 piłka?. a) .. Wstaw w kwadraty liczby dodatnie, a w kółka liczby ujemne, tak aby działania były poprawne.. W ostatnim rzędzie zaproponuj swoje liczby.. b) Liczba leży pomiędzy i .. Przyjrzyj się dokładnie obrazkom.. Pamiętaj, że + i - się kasują.. Skreśl niepotrzebne liczby.. 2014-09-24 14:52:22 Rozszyfruj obliczenia.Dodawaj liczby i wpisuj wyniki w okienka na wyższych piętrach, tak jak pokazują strzałki.. Zeszyt ćwiczeń cz. 1 Zapisujemy przykładowe liczby, aby otrzymać wyniki:parzyste76 + 2 = 7853 + 3 = 5641 + 3 = 4484 + 2 Odpowiedź na zadanie z Elementarz odkrywców.. Za pomocą pętli for, napisz program, który oblicza silnię liczby podanej przez użytkownika.Wpisz w okienka sąsiednie liczby.. 2 punkty Uczeń wpisuje w 2 lub 3 przykładach odpowiednie litery we właściwe okienka tak, by powstały nazwy obrazków..

Wpisz w okienka odpowiednie liczby.

- Ile trzeba zapłacić za 4 piłki?. Oblicz działania i otocz pętlą te, których wynik jest taki sam.. Otrzymamy wtedy liczby: - 225 (2+2+5=9, więc suma cyfr tej liczby tworzy liczbę podzielną przez 3).Wpisz w okienka odpowiednie liczby, tak aby nierówności były prawdziwe.. działanie: 628 - 364 Dopisz pytanie, na które uzyskałeś odpowiedź.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Wpisz w okienka odpowiednie liczby ,tak aby nierownosci byly prawdziwe7.. Pokoloruj kratki na żółto i zielono tak, żeby żółtych kratek było mniej.. 8000 10 10 0, 00007 10 10 57 Książka ma stron i jest wydrukowana na papierze o grubości Ile milimetrów grubości ma ta książka, jeżeli dwie strony okładki mają łącznie grubości?Dorysuj wskazówki tak, aby zegary wskazywały podaną godzinę.. Zmodyfikuj powyższe zadanie, tak aby programy obliczały sumę liczb od 1 do 15.. W drugim zadaniu uczeń sam dopisuje działania dodawania tak, aby rozwiązaniem był podany wynik, starając się zastosować w każdym przykładzie inne liczby.Wpisz takie liczby w okienka, żeby otrzymać podane wyniki.. Zacznij od liczby 1. o 2 rogale więcej o 3 chleby mniejZobacz 3 odpowiedzi na zadanie: w okienka wpisz liczby tak aby nierówności były prawdziwe,pomożesz?5 6 Wpisz w okienka dwie kolejne liczby całkowite tak, aby otrzymane zdanie było prawdziwe..

Rozkład liczby na czynniki pierwsze.

+= ·= 10.Uczeń koloruje poprawną liczbę kółek w 1 przykładzie.. Dzieci układały w albumie pocztówki z krajobrazami4 Zilustruj działania i zapisz wyniki.. - Ile trzeba zapłacić za 2 piłki?. Suma liczb na każdym pasku powinna wynosić 75. a) Liczba leży pomiędzy i .. Wpisz liczby w okienka tak, żeby zapisy były poprawne.35+27< 35+ ?47+34> 48+ ?69-33> 69- ?86- ?< 8… Natychmiastowa odpowiedź na Twoj…uzupełnij zdanie zamiast kropek wpisz większy lub mniejszy a) zaokrąglenie liczby 8,149 do części dziesiętnych jest.. od tej liczby b)zaokrąglenie liczby 284 do dziesiatek jest.. od tej liczbyW pierwszym przykładzie cyfra dziesiątek po prawej stronie jest większa niż po lewej stronie, więc wystarczy wpisać dowolną cyfrę jedności, aby zapis był poprawny, np.: 34 < 4 1 W tym przypadku cyfra dziesiątek po obu stronach jest taka sama.Wpisz w okienka odpowiednie liczby tak aby nierówności były prawdziwe 2011-12-13 18:08:28 Wpisz w okienka odpowiednie liczby , aby otrzymana równość była prawdziwa.. a) Liczba leży pomiędzy i .. Otocz pętlamiobrazki tych dwóch narządów zmysłów, które pozwoliły Uli dostrzec podkreślone cechy owoców.. < 9 4< 15> >17 <14 kratka =6.Wstaw w okienka znak + lub -, aby wyniki były poprawne.. 3 klasa część 1 Żeby otrzymać wyniki parzyste do liczb parzystych należy dodać lub odjąć liczbę parzystą, a do niep Odpowiedź na zadanie z Elementarz XXI wieku..

Zapisz działania i oblicz.Wpisz w okienka takie liczby, aby działania były poprawne.

2015-03-28 12:31:45 Aby wynik był jak najmniejszy, trzeba wpisać znaki tak, aby w efekcie obok każdej liczby stał minus Odpowiedź na zadanie z Matematyka z kluczem 6.. Question from @KasiaiMaro - Liceum/Technikum - MatematykaWpisz w puste okienka znak +, -, • lub: tak aby rachunki były poprawne.. W liczbie 254732?. 5 7 Książka ma stron i jest wydrukowana na papierze o grubości Ile milimetrów grubości ma ta książka, jeżeli dwie strony okładki mają łącznie grubości?Wpisz w okienka brakujące liczby..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt