Wypisz skutki zanieczyszczenia

Pobierz

Geografia - szkoła podstawowa.. W wyniku spalania paliw, a zwłaszcza węgla, do atmosfery przedostają się ogromne ilości tlenków węgla, związków siarki i azotu.Przyczyny zanieczyszczeń wód oceanicznych: 1.. 3.Zanieczyszczenia powietrza są wchłaniane przez ludzi głównie w trakcie oddychania.. Pytania i odpowiedzi.. Zarówno ścieki bytowo-gospodarcze, jak i.. Wycieki ropy naftowej z platform wiertniczych.. Odtlenianie wody, co wpływa na życie ryb i innych organizmów wodnych.Skutkiem zwiększenia ilości składników pokarmowych w środowisku jest przyspieszone rozmnażanie mikroorganizmów (głównie glonów, sinic, bakterii).. Rejestracja.. Widocznym efektem jest tzw. zakwit wody.. Wzrost liczebności drobnoustrojów powoduje zwiększenie biologicznego zapotrzebowania na tlen.Skutki: - niszczenie bogactwa naturalnego fauny i flory, wymieranie poszczególnych gatunków roślin i zwierząt, - zanieczyszczenie wody - powstawanie skupisk bakterii, jak np. sinicy, - nieprzyjemny odór unoszący się na obszarach morskich, - wyrzucanie odpadów na brzegi plaż, Ad.2.Najważniejsze skutki zanieczyszczenia powietrza: * efekt cieplarniany, * kwaśne deszcze, * zmniejszanie warstwy ozonu, * zmniejszanie zasobów paliw kopalnych, [LINK] * zachwianie równowagi ekologicznej między tlenem i dwutlenkiem węgla * zachwianie równowagi biologicznej ekosystemów, * pogarszanie jakości żywności, * zanieczyszczanie gleby i wody..

Wypisz skutki zanieczyszczenia powietrza.

Książki Q&A Premium.. Premium .Bez tej powłoki zaistnienie życia na Ziemi byłoby niemożliwe.. Niełatwo jest zrezygnować z przyzwyczajeń, które sprawiają, że codzienność staje się łatwiejsza.Odory (niepożądane zapachy) [1] - skutek obecności w powietrzu zanieczyszczeń pobudzających receptory węchowe (odoranty).. szkodliwe substancje w Bałtyku dla człowieka mogę spowodować, różnego typu choroby skóry, jak i układu oddechowego, doprowadzającego do nowotworów.. Odtlenianie wody, co wpływa na życie ryb i innych organizmów wodnych.. Pierwszy z tych skutków efekt cieplarniany jest spowodowany w wyniku dostawania się do atmosfery gazów cieplarnianych wśród których dużą rolę odgrywa dwutlenek węgla, freon oraz ozon.Zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się do powiększania dziury ozonowej, powiększania efektuZanieczyszczenia powietrza, które zatruwają świat, to w dużej mierze wina działalności człowieka.. Ich oddziaływanie na zdrowie ludzi ma zwykle charakter psychosomatyczny.Zanieczyszczenie wód powoduje w nich zmiany fizyczne, chemiczne, biologiczne i inne, które sprawiają, że wody nie nadają się do wykorzystania oraz powodują szkodliwe zmiany w środowisku..

Nieprzyjemny smak ... Wypisz skutki zanieczyszczenia powietrza.

Wprowadzanie ścieków do odbiornika może wywołać wiele ujemnych skutków.. 5 0 MARTYNAtoJA odpowiedział (a) 25.10.2008 o 15:38Działania, które należy podjąć by przeciwdziałać zanieczyszczeniom środowiska naturalnego: recykling, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla czy pyłów do atmosfery, ograniczenie użycia paliw kopalnych, promowanie zielonej gospodarki, w tym sektora odnawialnych źródeł energii ( elektrownia słoneczna, elektrownia wiatrowa itp.),Szkodliwość dla żywych zasobów i życia morza Utrudnienia w prawidłowym użytkowaniu morza włączając w to rybołówstwo Obniżenie jakości użytkowej wody morskiej Zmniejszenie walorów estetycznych morza z Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (1992 rok) Główne ogniska zanieczyszczeń w zlewisku Morza BałtyckiegoZanieczyszczenia powietrza- źródłem zanieczyszczenia powietrza jest przemysł energetyczny i metalurgiczny.. - Skutki zanieczyszczenia powietrza: wzrost zachorowalności na choroby ukł - Pytania i odpowiedzi - Geografia.. Najczęściej są to mieszaniny bardzo wielu różnych związków, występujących w bardzo małych ilościach.. Logowanie.. Rozwiązania zadań.. W środowisku kulturowym człowieka zanieczyszczenia powietrza powodują korozje metali i materiałów budowlanych.Najważniejsze skutki zanieczyszczenia powietrza: * efekt cieplarniany, * kwaśne deszcze, * zmniejszanie warstwy ozonu, * zmniejszanie zasobów paliw kopalnych, * zachwianie równowagi ekologicznej między tlenem i dwutlenkiem węgla * zachwianie równowagi biologicznej ekosystemów, * pogarszanie jakości żywności, * zanieczyszczanie gleby i wody..

- Skutki zanieczyszczenia powietrza: wzrost zachorowalności na choroby ukł - Pytania i odpowiedzi - Geografia.

Skutkami ubytku ozonu są: częstsze poparzenia skóry, częstsze występowanie raka skóry, uszkodzenie wzroku oraz niższe plony.. Przyczyniają się do powstawania schorzeń układu oddechowego, a także zaburzeń reprodukcji i alergii .. Fizyczne zanieczyszczenie zbiornika, polegające na niekorzystnych zmianach cech fizycznych wody, takich jak barwa,.. Główne z nich to: 1.. Wypisz skutki zanieczyszczenia powietrza..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt