Wpisz odpowiednie przeczenia keine keinen nicht

Pobierz

W pytaniach prostych odpowiedź przecząca zaczyna się wtedy od "Nein", a twierdząca od "Doch".. - Nie, ty pracujesz.. Baza zawiera ponad 500 zestawów ćwiczeń (ponad 5000 zdań i przykładów) podzielonych na kategorie gramatyczne.. Znajduje się on w końcówce zdania.W języku niemieckim można zaprzeczyć na 3 sposoby: poprzez "nicht", "nein" i "kein": Nein: "Willst du einen Tee?". Potrzebujesz długopisu?. Wpisz przeczenie nicht lub keine w odpowiedniej formie.. Dwa z nich to mianownik i biernik.. Nie używa się tu w ogóle odpowiedzi "Ja"!. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Z przeczeniem nicht ciągle są jakieś problemy.. Pisze zdanie na tablicy.. Gramatyka 1.. Rodzajniki mają formy: den / einen, die .Dla stawiających pierwsze kroki.. Wybierz kategorię ćwiczeń:W języku niemieckim istnieją cztery kategorie czy formy, nazywane Fälle bądź Kasus (przypadki).. Nein używamy do zaprzeczania całych zdań.. Zaimki dzierżawcze w biernikuNastępnie nauczyciel wprowadza przeczenie kein i jego zastosowanie.. Testy / Łatwe / Nicos Weg A1 - Folgen 11,12.Plan wynikowy do podręcznika deutsch.com 2/1 Edycja polska.. Zaprzecza czasownik, występuje po nim.. Wpisz odpowiednie przeczenia: kein/e, keinen, nicht.. - Nie, nie potrzebuję długopisu.. Teraz przyjrzymy się, kiedy stosuje się które przeczenie oraz w jakim miejscu w zdaniu je wstawić.W pytaniach również można używać przeczenia nicht / kein..

Wpisz odpowiednie przeczenia: kein/e, keinen, nicht.

W związku z tym na stronce CopyPasteDesign .. 4 x 0,5 pkt a. Nein, das ist ……….. Mädchen.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Gramatyka / Czasy / Präsens czas teraźniejszy - czasownik odmiana.. To zagadnienie jest powiązane z następującymi materiałami: Ćwiczenia / Różne / Dni tygodnia.. der Akkusativ: Większość dopełnień stoi w bierniku.. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania języka niemieckiego w gimnazjum na podstawie opinii rzeczoznawców: dr Anny .. Dziś nowe przeczenie zapamiętaj i zapisz w zeszycie przedmiotowym.. I - Wstaw odpowiednie przeczenie : KEIN , KEINE , KEIN lub NICHT 1.. 29 Zadanie.. Przedstawiamy bazę interaktywnych ćwiczeń online z języka niemieckiego.. W języku niemieckim możemy zaprzeczać przez użycie w zdaniu "nein", " nicht " albo " kein ".1.. Przeczenie to może występować przed zdaniem, bądź tworzyć swoje pojedyncze zdanie.. do realizacji w gimnazjum przy 2 lub 3 godzinach tygodniowo.. Nein, er arbeitet .. bei Siemens.Ćwiczenia online z gramatyki i słownictwa niemieckiego.. kim nie chcesz w żadnym wypadku zostać..

Wpisz odpowiednie przeczenia.

Cała liczba mnoga zmienia się z die / - / keine na den / - / keinen a rzeczownik otrzymuje końcówkę -n .1.. 12 pkt 4 x 0,5 pkt 4 x 0,5 pkt keine kein nicht 3 x 0,5 pkt 2.Pamiętaj, że nicht stoi za orzeczeniem, a przed przymiotnikiem i przysłówkiem.. Nein, ich surfe im Internet nicht so gern.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Niemiecki 1 klasa gim.. 32 Zadanie.. - Nie, ja nie lubię; Przeczenie nicht - nie.. Przeczenie nein - nie.. der Nominativ: Podmiot zawsze stoi w mianowniku.. Zaznacz odpowiednie formy rodzajnika.. WPISZ PRZECZENIE KEIN/KEINE a) Ist das ein Hund?. 31 Zadanie.. Kilka przykładów w praktyce: Nein - nie.. 30 Zadanie.. Ćwiczenia / Ćwiczenia do wykładów / Z niemieckim za pan brat - Kurs języka niemieckiego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt