Wyjaśnij czym różniły się obrady zgromadzenia ludowego w atenach i w sparcie

Pobierz

W jaki sposób przebiegał proces wychowania spartańskiego?. Wygląda na to, że blokujesz reklamy.. W kształtowaniu się starożytnego świata bardzo ważną rolę spełniły trzy państwa: Ateny i Sparta, będące największymi polis greckimi oraz Rzym.. .PlissJakie zajecia robilo sie w Sparcie I w Atenach?. Prowadziło bieżącą politykę państwa.. Według jakich zasad funkcjonowała podejmowano decyzje państwowe w Sparcie?. 2011-11-06 14:46:26 Porównaj sposób rządzenia w Sparcie i Atenach 2010-10-27 08:03:25 Porównaj demokrację w Sparcie i Atenach 2016-11-05 16:16:15Przydatność 70% Wychowanie greka w Atenach i Sparcie.. Daje naj , mam na jutro na ocenę, więc pilne.. Nie mogli wyróżniać się ubiorem, stylem życia, ani .czym zajmowało się zgromadzenie ludowe?. Wyjaśnij, czym się różniły obrady zgromadzenia ludowego w Atenach i w Sparcie w V w. p.n.e. .- w Sparcie najwyższą władzę miała Rada Starców, a w Atenach nie było instytucji opierającej się na starszyźnie.. Ateny leżały w Attyce w środkowej Grecji.. Różniły się one od monarchii Starożytnego Wschodu nie tylko rozmiarami.. III - w 451/450 p.n.e. uchwalono tzw. prawo o obywatelstwie.Demokracja ateńska - forma ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiej krainie Attyce.Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami w V wieku p.n.e. 3.W odróżnieniu od Aten nie pozostawiła po sobie żadnych zabytków architektonicznych, literatury i osiągnięć naukowych..

Wyjaśnij czym różniły się obrady zgromadzenia ludowego w Atenach i w Sparcie w V w.p.n.e.

17.Najważniejsze i największe z nich to Ateny i Sparta.. Książki Q&A Premium.. proszeUstrój Sparty; - Określony przez prawodawcę Likurga (IX/VII w pne) - Na czele państwa 2 królowie (urząd dziedziczny, pełnili funkcje kapłańskie, dowodzili armią).. Karty pracy ucznia.. W greckich państwach np. w Sparcie podstawowe decyzje wagi państwowej (wypowiedzenie wojny, zawarcie pokoju, uchwalenie praw, budowa świątyni) były podejmowane przez zgromadzenie wszystkich obywateli.. Rozwój ustroju w wyżej wymienionych państwach przypada na okres od IV do VI w. p.n.e. Na ustrój każdego.URZĘDNICY RZYMSCY KONSUL (łac. consul - l.mn.. - kompetencje Zgromadzenia Ludowego - w Atenach funkcjonowały takie instytucje jak Rada Pięciuset i Sędziowie trybunałów - w Sparcie tego nie było, gdyż najwyższą władzę sprawowała Geruzja.Wyjaśnij czym zajmowało się Zgromadzenie Ludowe?. Według jakich zasad funkcjonowała podejmowano decyzje państwowe w Sparcie?Od około 400 r. p.n.e. wprowadzono diety za udział w posiedzeniach Zgromadzenia Ludowego.. Wyjaśnij czym zajmowało się Zgromadzenie Ludowe?. Wyjaśnij zasady funkcjonowania Zgromadzenia Ludowego.. Jeżeli więc twoje zadanie domowe wydaje się zbyt trudne, lub po prostu nie .Zgromadzenie ludowe uchwalało wypowiedzenie wojny jak i zatwierdzenie pokoju..

Daję najWyjaśnij, czym różniły się obrady zgromadzenia ludowego w Atenach i w Sparcie w V w. p.n.e.

Ateny leżały na tereni Attyki, gdzie około X-IX wieku p.n.e. osady zjednoczyły się, tworząc jedno polis.. Początkowo konsulem mógł zostać tylko patrycjusz, a od 367/366 p.n.e. także plebejusz.. Książki Q&A Premium.. Zajmowało się sprawami armii, wysyłało i przyjmowało poselstwa zza granicy.. - kompetencje Zgromadzenia Ludowego - w Atenach funkcjonowały takie instytucje jak Rada Pięciuset i Sędziowie trybunałów - w Sparcie tego nie było, gdyż najwyższą władzę sprawowała Geruzja.Zwycięska wojna Sparty z Atenami w latach 431 - 404 p.n.e. była jednym z ważniejszych wydarzeń w dziejach Grecji.. Aby ułatwić samodzielne odrabianie zadań domowych z historii prezentujemy poprawne rozwiązania tak, aby łatwiej było zapamiętać odpowiedź.. Rejestracja.. Konsul posiadał prawo zwoływania ludu na zgromadzenia (ius agendi cum populo) i senatu .Eklezja (gr.. Wyjaśnij, czym się różniły obrady zgromadzenia ludowego w Atenach i w Sparcie w V w. p.n.e. .. Wyjaśnij, czym się różniły obrady zgromadzenia ludowego w Atenach i w Sparcie w V w. p.n.e. - W starożytnej Sparcie g - Pytania i odpowiedzi - Historia.. Wyjaśnij, czym się różniły obrady zgromadzenia ludowego w Atenach i w Sparcie w V w. p.n.e. .Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Czym różniły się uprawnienia zgromadzenia ludowego w Atenach i Sparcie?.

Czym różniły się uprawnienia Zgromadzenia Ludowego w Atenach i Sparcie?

rządzenia w Sparcie i Atenach jednak nadal najwazniejszym centrum zycia umysłowego Grecji .. mogącymi sprawować urzędy i brać udział w zgromadzeniu ludowym.. Byli oni wybierani w drodze losowania.12.. Dzięki temu można też stworzyć samemu notatki, by nauka historii stała się prostsza.. Logowanie.. Rejestracja.. Zebrani nie .Porównanie ustroju Aten, Sparty i Rzymu.. M. Jaczynowska, M. Stępień, D.. - Geruzja - rada starsza (28 obywateli i 2 królów powyżej 60. roku życia, wybierana dożywotnie przez zgromadzenie ludowe, miała inicjatywę ustawodawczą).. Reforma 2019 opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.pl1.Matka ma grupę krwi A, a dziecko tej kobiety grupe krwi 0 a)Określi i uzasadnij jakiej grupy krwi nie może mieć ojciec tego dziecka b)Wskaż i uzasadnij jaki genotyp posiada matka tego dziecka 2.Allel barwy brązowej tęczówki dominuje w stosunku do allelu koloru niebieskiego.- w Sparcie najwyższą władzę miała Rada Starców, a w Atenach nie było instytucji opierającej się na starszyźnie.. W najwcześniejszym okresie Ateny były rządzone przez królów..

2010-10-24 12:20:27 Najważniejsze uprawnienia zgromadzenia ludowego w Atenach?

Ostatecznie Sparta poniosła klęskę w bitwie pod Leuktrami w 371 r. p.n.e. w wojnie ze Związkiem Beockim kierowanym przez Teby i straciła pozycje polityczna w Grecji.. Czym różniły się uprawnienia Zgromadzenia Ludowego w Atenach i Sparcie?. ἐκκλησία ekklesia "zgromadzenie") - Zgromadzenie Ludowe, zgromadzenie obywateli w demokracji ateńskiej w V i IV wieku p.n.e. Eklezja jako reprezentacja ogółu była najwyższą władzą w państwie, decydującą o polityce zagranicznej, sprawach wojskowych i niektórych sądowych.. Bibliografia.. Szanujemy twój wybór, ale .. Historia - liceum.. Książki Q&A Premium.. Rozwiązanie zadania 5 z książki Poznać przeszłość 1.. Historia - liceum.. W IV w p.n.e. funkcjonował specjalny fundusz teatralny - dawano drobne sumy widzom za uczestnictwo w spektaklach teatralnych.. Ich głównym zajęciem była walka, do której szkolili się przez całe życie.Apella (gr.. Rejestracja.. Rada 500: Jak sama nazwa wskazuje składała się z 500 osób, po 50 z każdej fyli.. consules) - w starożytnym Rzymie, urzędnik cywilny i wojskowy w okresie republiki było 2 konsulów wybieranych przez komicje centurialne na okres jednego roku.. Wyjaśnij, czym się różniły obrady zgromadzenia ludowego w Atenach i w Sparcie w V w. p.n.e. - W starożytnej Sparcie g - Pytania i odpowiedzi - Historia.. Ἀπέλλα) - zgromadzenie ludowe w starożytnej Sparcie, uchwalające prawa, rozstrzygające najważniejsze kwestie państwowe i wybierające urzędników (gerontów i eforów), a od VI/V w. p.n.e. decydujące także o wypowiedzeniu wojny.Uczestniczyli w nim wszyscy pełnoprawni obywatele (homoioi - "równi", czyli spartiaci), którzy ukończyli 20 lat.. Według niektórych ocen, w Atenach okresu Peryklesa, obywatele z prawem głosu (demotes) stanowili około 40 tysięcy, spośród około 120 tysięcy ogółu ludności.Pomoc w zadaniach z historii.. 2009-11-14 12:06:57 Jakie były przyczyny rywalizacji sparty i aten ?. Historia - liceum.. Musiał: Historia starożytna.- w Sparcie najwyższą władzę miała Rada Starców, a w Atenach nie było instytucji opierającej się na starszyźnie.. Logowanie.. Wychowanie na terenie starożytnej Grecji , w Sparcie i Atenach było całkowicie odmienne, uwarunkowane głównie stosunkami społecznymi, politycznymi oraz kulturą..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt