Napisz wzór sumaryczny tlenku azotu (v)

Pobierz

Tlenek miedzi (I) Tlenek arsenu ( V)1) Napisz wzór sumaryczny nizej podanego związku chemicznego: a) siarczek potasu b) bromek wapnia c) tlenek azotu (V) d) tlenek azotu (II) e) chlorek sodu f) fluorek magnezu Odpowiedź anka146N) fluorek magnezu MgF2 F - Mg - F bromek zelaza (III) FeBr3 .Fe ||| Br.Br.Br (wszystkie wiązania to Fe) Tlenek Magnezu: wzór sumaryczny MgO wzór strukturalny: Mg=>O Tlenek aotu V : wzór sumaryczny N2O5 wzór strukturalny w załączniku Fluorek Magnezu: wzór sumaryczny: MgF2 wzór strukturalny w załączniku Bromek żelaza (III) wzór sumaryczny: .Zadanie 1 1) Napisz wzór sumaryczny tlenku w którym siarka ma wartościowość IV 2) Napisz wzór sumaryczny tlenku w którym azot ma wartościowość V Zadanie 2 Zaznacz wszystkie właściwości wodorotlenku glinu: 1) ciecz 2) substancja stała 3) jest higroskopijny 4) trudno rozpuszcza się w wodzie 5) bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie 6) jest żrący 7) jest mocną zasadą 8) roztwarza się w kwasach 9) roztwarza się w zasadach 10) jest wodorotlenkiem amfoterycznymStosunek masowy siarki do tlenu w pewnym tlenku siarki wynosi 2:3.. 2010-02-25 20:37:42; Wzory sumaryczne i strukturalne tlenków i wodorotlenków 2013-02-07 15:39:52 tlenek azotu(IV) - chlorek ołowiu(II) - siarczek cynku - Odpowiedź na zadanie z Świat chemii 1Wzór sumaryczny tlenku siarki(IV) - SO2 Wzór sumaryczny tlenku azotu(V) - N2O5 Wzory strukturalne na rysunku..

Zapisz wzór sumaryczny tlenku azotu(V).

Napisz wzory sumaryczne tlenków o podanych nazwach.. - Tlenek azotu(V): - Pytania i odpowiedzi - ChemiaNapisz wzory sumaryczne i kreskowe następujących wzorów chemicznych:tlenku azotu (II) tlenku fosforu (V)C (IV) i H (I) Fe (III) i Cl (I)Proszę o wyraźne wzory xd.. Question from @jagodaaxp - Gimnazjum - Chemia Rejestracja.. dam najNapisz wzory sumaryczne i strukturalne dla a) Tlenku azotu(V) b) Kwasu siarkowego(IV) c) Wodorotlenku zelaza(III) d) Fosforanu(V)wapnia e) Azotanu(III)glinuTlenek azotu(V)- N2O5 wzór sumaryczny chlorek magnezu II- FeCl2 wzór sumaryczny siarczek ołowiu II- PbS wzór sumaryczny tlenek chloru I - Cl2O wzór sumaryczny wzory strukturalne znajdziesz na wikipedii :) Do podanych nazwa związku chemicznego napisz wzór sumaryczny: a) tlenek azotu(V) - b) chlorek glinu - c) siarczek oło - Pytania i odpowiedzi - Chemia.. Wejdź na mój profil na Instagramie: wzór sumaryczny i nazwę związku tlenu z azotem, wiedząc, że stosunek masowy azotu do tlenu wynosi 7:12.Oblicz stosunek masowy pierwiastków w wodorotle.Podaj wzory sumaryczne i strukturalne tlenku siarki(IV) i tlenku azotu (V) 2010-05-22 15:21:01; Napiszesz wszystkie wzory tlenków sumaryczne i strukturalne okresów 2 i 3?. 1. napisz wzór sumaryczny i strukturalny tlenku fosforu (V)2. napisz wzór strukturalny tlenku azotu ( III) ma to byc w zalaczniku czytelnie narysowane!.

Ustal jego wzór sumaryczny.

Logowanie.. Chemia - szkoła podstawowa.. Podobało się?. Zapisz wzór sumaryczny tlenku azotu(V).. Do podanych nazwa związku chemicznego napisz wzór sumaryczny: .Do podanych nazwa związku chemicznego napisz wzór sumaryczny:a) tlenek azotu (V) -b) chlorek glinu -c) siarczek ołowiu (IV) -d) tlenek baru -e) tlenek żelaza (III) -.Nazwa Wzór sumaryczny : Tlenek sodu ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt