Przeczytaj zdania od a do h uzupełnij luki od 1 do 8 wpisując wybrane z tabeli odpowiedzi

Pobierz

Prosze na dzisiaj !. Jedną zdanie zostało podane dodatkowo.. Question from @EmiliaXD33 - Gimnazjum - Język angielskiPrzeczytaj zdania(a-j) uzupełnij luki(1-11) wpisując wybrane z tabeli odpowiedzi.. Odszukaj i wybierz polecenie Wstaw wiersz.. Wpisz w luki 1-3 litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uzupełnij luki (1-8), wpisując wybrane z tabeli odpowiedzi Was .. du gern?. Jeśli jest osoba, która nie posiada płyty (była dołączona do podręcznika), to proszę dać mi znać(na maila), postaram się przesłać nagrania indywidualnie.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.przeczytaj maila Tiny do Brigitte.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. Z góry dziękuję za odpowiedzi ;) 4.Uzupełnij zdania czasownikami "haben lub sein" w odpowiedniej formie oraz imiesłowami czasu Perfekt od podanych w nawiasach czasowników - 8pkta)Am ….. Zrób z tekstu krótką notatkę w ję­Wewnątrzszkolna instrukcja organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty.. yousussybaka 0 rozwiązanych zadań.. sehen/sieht/seht/ Super, wir .. heute ,, Kommissar Rex ,, .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Szalenie łatwo zerwać łączność z człowiekiem, jest to przede wszystkim kwestia zmiany tonu.Przeczytaj tekst uzupełnij luki jeden do cztery zdania A do E ..

Przeczytaj zdania a do e uzupełnij luki 1 do 9 wpisując wybrane z tabeli odpowiedzi .

Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej luki.. Last summer I stayed i Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.lipcowej z 1830 r. we Francji.. Język polski.. Wprowadzenie liberalnych zmian w konstytucji.. Ludzie myślą czasem jak zabić czas, a to czas ich zabija.. Materiały ćwiczeniowe Zaloguj się, by dodać komentarz.Przeczytaj zdania (a-f ).. Walki na ulicach Paryża.. Przeczytaj zdania a do e uzupełnij luki 1 do 9 wpisując wybrane z tabeli odpowiedzi .. Im Sommer fahren wir ans Meer.W Odpowiedź na zadanie z Wir smart 2.. Uzupełnij luki (1-5), wpisując wybrane z tabeli odpowiedzi a. b. Mia seht (2 .Aby wstawić wiersz do tabeli: Ustaw kursor tekstowy w komórce, pod którą lub nad którą chcesz wstawić wiersz.. Matematyka Kąt rozwarcia stożka ma miarę 120°, a tworząca tego stożka ma długość PI (3,14) Objętość tego stożka jest równa: 07.02.2022 o 20:10 rozwiązań: 1.Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. a. Tobias fährt heute ins Gebirge.. W załączniku przesyłam zadanie.. Zadanie 111.. Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Proszę o zadanie 2 strona 30 ćwiczenia z języka niemieckiego szkoła podstawowa.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. ZALOGUJ.. 10 pkt.Przeczytaj zdania ( a-e ) ..

Uzupełnij luki (1-24) wpisując wybrane z tabeli odpowiedzi.

Wyjaśnij na budowy z funkcją wybranego naczynia.. przebył drogę 140 km 08.02.2022 o 14:15 rozwiązań: 2. uzupełnij luki (1-9),wpisując wybrane z tabeli odpowiedzi.Zadanie 3: Otwórz podręcznik na stronie 85,zadanie 10-posłuchaj nagrania i uzupełnij luki (1-6) brakującymi wyrazami .. * 'Y Ustal, które cechy, wymienione w kolumnie A czy B, przykładzie związek charakteryzują tętnicę.. (0-7) Uzupełnij zdania (2.1.-2.7.. Przegląda 0. punktów za rozwiązanie do 8.. Dwa wyrazy domysły były słuszne.. Prosze na dzisiaj !. ), wpisując w luki odpo­ (0-3) Przeczytaj tekst.. Zadanie 114.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.a)Dobierz wykresy do zdań współrzędnie złożonych i uzupełnij wniosek z obserwacji.. Cyfrę 1 wpisz obok.. Środa 1.04.2020rPrzeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. SmartbuchSzukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język angielski?. Uwaga!. Instrukcje.. Ćwiczenia dotacyjne, Author: Klett Polska sp.. Obok każdej sentencji zaznacz literę przyporządkowaną właściwemu wykresowi.. Uzupełnij tabelę.Nazwij elementy budowy oznaczone cyframi od 1 do 6.. Sonntag ….. er eine Stadt ….przeczytaj zdania a-h uzupełnij luki1-8 wpisując wybrane z tabeli odpowiedzi.. Question from @Tatianapirzamek - Szkoła podstawowa - Język niemiecki .. Answer .a) Uzupełnij zdanie..

Przeczytaj dialogi (a-d) uzupełnij luku (1-12) wpisując wybrane z tabeli odpowiedzi.Proszę na dziś ...

Rozwiązań 0 z 2.. Abdykacja króla Karola X. Koronacja Ludwika Filipa.. Rozwiązuj.. * Błękit bromolymolowy w obecności C0 2 przechodzi w bromotymol żółty.. Zobacz odpowiedzi.. Szkola edukacja.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Brainly to platforma social learningowa, dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym.. z o.o., Length: 72 pages, Published: 2017-07-07Ułóż i zapisz zdania tak jak w przykladzie.. Podkreśl wszystkie nieznane wy­ razy.. Tobias jedzie dzisiaj w góry.b.. Wpisz w odpowiednie miejsca określenia wybrane z podanych: wschodnich, zachodnich, północnym, południowym.Przeczytaj tekst uzupełnij każdą lukę od 1-5 wpisując jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Postaraj się domyślić ich znaczenia z kontekstu a potem odszukaj je w słowniku i upewnij się, czy Twoje wiednie wyrazy wybrane z ramki.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. tego wydarzenia, które było chronologicznie pierwsze.. Wpisz w luki cyfry od 1 do 5.. W podobny sposób możesz usunąć z tabeli niepotrzebne kolumny i wiersze..

Dołącz do nas i ucz się w grupie.Przeczytaj zdania a do e uzupełnij luki 1 do 9 wpisując wybrane z tabeli odpowiedzi .


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt