Wypisz wyrazy nazywające bohaterów wiersza

Pobierz

rozpędzanie morałów rondem kapelusza.W każdą lukę wstaw maksymalnie 4 wyrazy.. Z wiersza "Kot w pustym mieszkaniu" wypisz: epitet z rzeczownikiem, uosobienie, wyrazWybierz jednego bohatera.. Pytania i odpowiedzi .do wyrazu rodzina dopisz wyrazy pokrewne Przedmiot: Język polski / Szkoła podstawowa: 6 rozwiązań: autor: olunia22 14.4.2010 (19:45) Wypisz w dwóch grupach bohaterów nauczycieli i uczniów powieść pt. osamotnienie strach rozleniwienie zdziwienie tęsknota opuszczenie chęć zabawy smutek 3.. 4.Metonimia (zamiennia) - wyrażenie, gdzie jakiś wyraz zastępuje wyraz inny, pominięty: czytać Mickiewicza - w znaczeniu "czytać wiersze Mickiewicza".. Rozwiązania zadań.. Wymień przymiotniki charakteryzujące postawę uczuciową bohaterów.. Elementy ojczystego krajobrazu Rzeczowniki Rzeczowniki z epitetami (przymiotnikami) 3.Środki poetyckie.. Wymień przynajmniej trzy cechy charakterystyczne fraszki.. Mdlał.. a) Wyrazy nazywające bohaterów wiersza: "obłoki", "słomkowe kapelusze".. c) prezentuje swoje refleksje na temat życia.. Na podstawie zgromadzonych przez siebie notatek oraz wiedzy zdobytej podczas czytania powieści odpowiedz w jego imieniu na pytania zadane podczas wywiadu: 2.. 2.Wypisz z tekstu wszystkie określenia, które dotyczą cebuli.. d) czuje zmęczenie z powodu intensywnej pracy.. Wyjaśnij, z jaką działalnością człowieka wiążą się te czasowniki..

a) Wyrazy nazywające bohaterów wiersza to: SŁOMKOWE KAPELUSZE.

Wypisz z wiersza wyrazy, wyrażenia (połączenia rzeczowników z przymiotnikami) nazywające świat przyro-dy.. Potem ją całą chmiel gęsty owinie,1.. Uzasadnij, podając minimum 2 argumenty.Wyraz dźwiękonaśladowczy(Onomatopeja) wyraz lub ciąg wyrazów naśladujących swym brzmieniem dźwięki naturalne, np. bum, bum, miau, kwakwa.. i metafor: ".słońce krwawo zachodzi.".. "Muzeum"użytkowników ( właścicieli ) eksponatów muzealnych.. Wypisz z tekstu wiersza wyrazy nazywające elementy krajobrazu ojczystego, które wspomina poeta.. Rozszyfruj poniższych bohaterów - ułóż z liter imię lub przezwisko danego bohatera.. Wyjaśniam, że za chwilę usłyszymy wiersz w wykonaniu aktora- Artura Barcisia.. W podanym fragmencie wiersza podkreśl rymy, nazwij ich rodzaj.. Przedmiot: Język polski / Szkoła podstawowa: 1 rozwiązanie: autor: marta22143 19.4.2010 (14:51)wyrazów dźwiękonaśladowczych (czyli onomatopei): ".złowieszcze jęki.".

Uczniowie rozmawiają ze mną na temat budowy wiersza.1.

Określ tematykę poszczególnych zwrotek wiersza, a następnie napisz, co jest ogólnym tematem utworu.. Jak wesoły milion drobnych, wilgnych muszek, Jakby z worków szarych mokry, mżący maczek, Sypie się i skacze dżdżu wodnisty puszek, Rośny pył jesienny, siwy kapuśniaczek.. •Wskaż w podanych wyrazach litery oznaczające spółgłoski dźwięczne wymawiane bezdźwięcznie i podaj słowa z wiersza, które uzasadniają11.. Rozmawiam z uczniami na temat budowy wiersza, pytam o to z ilu części się składa i co przedstawia każda z nich.1.. i wzrokowych: ".słońce krwawo zachodzi.". Co spostrzegłeś.. b) Zdanie powinno brzmieć : - W wierszu "Obłoki" podmiot liryczny JEST UKRYTY.WNIOSEK: Los bohatera wiersza jest symbolicznym skrótem wędrówki ludzkości - od stanu zwierzęcego, przez etap człowieczeństwa, do zezwierzęcenia.. ZADANIE 3.. 1.Odczytaj wiersz "Cebula" str. 218.. ".głosy.". Uzupełnij tabelę, wpisując wyrażenia nazywające uczucia i zachowania stokrotki i skowronka.. Dynamiczny obraz potęguje nagromadzenie czasowników i wyliczeń.- poznasz wiersz "Cebula", - poznasz bohaterów wiersza, - wyjaśnisz znaczenie neologizmów.. Wiersz "Kopernik" składa się z a) trzech strof o różnej ilości wersów.. Bohaterom baśni przyporządkuj jedno z następujących serc chłopcy stokrotka skowronek 6.. 4.Jak rozumiesz neologizm "Cebuliczność"- wyjaśnij w zeszycie..

3.Wypisz z wiersza wyrazy należące do rodziny słowa "cebula".

Wyrazy z "ż".. Wypisz z wiersza "Żuraw i czapla" wyrazy z ż. Ułóż je w kolejnościWypisz z wiersza "Żuraw i czapla" wyrazy z ż. Z trzema z nich ułóż zdania i je zapisz.. ("Ćwiczenia" str. 43 zad.6) Przyjrzyj się zdjęciom w "Ćwiczeniach" na str. 43 w zad.Wypisz z wiersza czasowniki ujawniające podmiot liryczny.. 2.Ułóż rodzinę wyrazów do rzeczownika woda (musisz podać przynajmniej 2 wyrazy) .. Rzeczywistość dociera do podmiotu za pomocą wrażeń słuchowych: ".szum.". Ćwiczenia.. ELEMENTY TWORZĄCE ŚWIAT PRZYRODY W .TEMAT: BOHATEROWIE UTWORU "Oskar i pani Róża".. Są talerze, ale nie ma apetytu.. Umiejętność czytania ze zrozumieniem.. Odpowiedz w zeszycie na pytanie - z korym bohaterem powieści chciałbyś się zaprzyjaźnić.. • Przeczytaj wiersz na stronie224 i 225 ,, Mowa ptaków" Wypisz z wiersza do zeszytu wyrazy naśladujące odgłosy ptaków ( 2 ) oraz rzeczowniki nazywające dźwięki ( 2)* Wypisz z wiersza rzeczowniki nazywające Wisława Szymborska * Wypisz z wiersza rzeczowniki wskazujące na eksponaty muzealne.. porównania - wzrusza mnie bardziej niż tyrady tragedii.. Są obrączki, ale nie ma wzajemności od co najmniej trzystu lat.8.. b) mówi o horoskopie czytanym z gwiazd.. STOROTKA SKOWRONEK na wolności w niewoli na końcu 5.. Oksymoron - połączenie dwóch przeciwstawnych wyrazów (cech), pozornie zupełnie bez sensu, nielogiczne, w rezultacie daje nową poetycką całość: gorący lód, żywy trup.Otwórz podręcznik s. 40-41 2..

Z podanego fragmentu tekstu wypisz 2 epitety.

2013-03-10 11:35:32; Wypisz metafory (przenośnie) w wierszu jana kochanowskiego "Treny" - Tren V 2012 .Z wiersza "Droga niewybrana" wypisz czasowniki nazywające czynności postaci mówiącej.1.podaj wyrazy bliskoznaczne i pokrewne do wyrazu wiatr 2.znajdż w wierszu określenie obu wiatrów 3.znajdż i wypisz wyrazy nazywające czynności obu wiatrów 4.wypisz z 3 zwrotki uosobienie 5.podaj 3 przykłady rymów.. Uczniowie czytają wiersz.. Znajdź w podanym fragmencie tekstu 2 wyrazy dźwiękonaśladowcze i wypisz je.. Jeden wiatr-w polu wiał, Drugi wiatr-w sadzie grał, Cichuteńko,leciuteńko, Liście pieścił i szeleścił.. Następnie w zeszycie zapisz po 2 zdania o każdym z nich.. S E R C E stokrotki i skowronka chłopców.Pomuzcie mi to zrobic plisz na dole jest polecenie i wiersz polecenie:W podanym wierszu odszukaj rzeczowniki w celowniku,wypisz je i podkreśl końcówki.. Podkreśl epitety.. Połącz z kotem, bohaterem wiersza, nazwy uczuć i stanów, które mu towarzyszą.. Alegoria - motyw zawarty w dziele literackim, np. postać, zdarzenie, który oprócz znaczenia dosłownego ma sens dodatkowy, domyślny, czyli alegoryczny.. Chętni uczniowie mogą obok każdej notatki narysować, jak wyobrażają sobie tego bohatera.. przenośnie (metafory) - zmartwychwstanie z pobojowisk sceny.. Dzieje ludzkości zatoczyły koło, wojna wpędziła ludzi w zwierzęce odruchy, zachowania; sprawiła, że człowiek stał się człowiekowi wilkiem (lub psem gończym).. Zwrotka I: Zwrotka II: Zwrotka III: Ogólny temat utworu: 2.. Odpowiedź na zadanie z Między nami 5.. Na jbardziej lubię, gdy przed zaśnięciem przychodzą do mnie mama lub tata.Otulają mnie kołdrą i zawsze jest wtedy czas ,żeby zadać ważne…2.. Pisząc własną ocenę postępowania bohatera, wypowiem się w sposób .. Wiersz: Bzów fontanny jeszcze pluszczą ….Wymyślenie wierszu 2013-04-01 16:48:40; 1.podaj wyrazy bliskoznaczne i pokrewne do wyrazu wiatr 2.znajdż w wierszu określenie obu wiatrów 3.znajdż i wypisz wyrazy nazywające czynności obu wiatrów 4. wypisz z 3 zwrotki uosobienie 5.podaj 3 przykłady rymów 2013-11-19 18:07:46; W wierszu pt: ,,widok z gór'' wypisz epitety ,porównania, przenośnie, dzwikonaśladownictwo,uosobienie.. b) jednej strofy o różnej ilości wersów.wyrazy dźwiękonaśladowcze ( onomatopeja) - szatek, szyi, żywymi,rzędzie , twarzą, publiczności - oddają szelest strojów aktorów kłaniających się widowni.. Bohaterem wiersza jest osoba, która a) zachwyca się pięknem Słońca..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt