Przeczytaj fragment zadania egzaminacyjnego

Pobierz

Wszystkie zadania rozwiązuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.. Wydanie wyroku i śmierć Balladyny.Zadanie 7.. A. Przemowa wysłannika cezara.. Rozwiązania i odpowiedzi do wszystkich zadań i arkuszy maturalnych, ułatwiające zweryfikowanie postępów w nauce.Przeczytaj fragment powieści "Pozłacana rybka", który zaczyna się na stronie 235 podręcznika.. i czy jest dołączona do niego karta odpowiedzi.. PRAWDA FAŁSZ.. (0-1) Na podstawie podanego fragmentu ułóż wymienione niżej zdarzenia zgodnie z porządkiem chronologicznym.. Wykonaj pisemnie zad.. P FPrzeczytaj fragment tekstu i zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu, a które nie.. temat: Przećwicz przed egzaminem - ćwiczenia sprawdzające.. On przez lunetę wspartą na moim ramieniu Długo na szturm i szaniec poglądał w milczeniu.. Wyślij mi zdjęcia wykonanych ćwiczeń.W arkuszu były też zadania nieodnoszące się do cytowanych tekstów.. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod, numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.. Wszystkie zadania rozwiązuj długopisem lub piórem.. Zad.2 Uzupełnij zdanie.. Mogą się okazać przydatne podczas rozwiązywania zadań.. (0-1) Przeczytaj fragment powieści Tajemniczy ogród Frances Hodgson Burnett.. Strona 7 z 19 Zadanie 1.. Pociemniało mi w oczach - a gdym łzy ocierał, Słyszałem, że coś do mnie mówił mój Jenerał..

egzaminacyjnego.

Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.. Postaraj się poznać ich znaczenie z kontekstu zdania, w jakim występują.Przeczytaj wskazówki do zadań!. Przeczytaj fragment utworu poetyckiego Wiery Badalskiej Jakie to wszystko ciekawe : ( )W trawie na skrzypkach świerszcz sobie brząkał.. Wpisz litery (A-E) w kratki we właściwej kolejności.. część testowa arkusza egzaminacyjnego składa się z dwóch zestawów, z których każdy obejmuje: a) jeden lub dwa teksty nieliterackie (popularnonaukowe, publicystyczne, polityczne), b) wiązkę 5-7 zamkniętych i / lub otwartych zadań do tekstu z miejscem na wpisanie odpowiedzi.. […] Dyrektor przyjął go na świeżym powietrzu, gdzie urzędował.. Zaznacz słowa, których nie rozumiesz.. 4.Przeczytaj fragment powoli i uważnie, najlepiej dwa razy.. CZEŚNIK "Po krótkiej chwili" Ojciec Klary Kupił ze wsią zamek stary… […] "uderza w stół i mówi dalej" Tu mieszkamy, jakby sowy; Lecz co gorsza, że połowy Drugiej zamku - czart dziedzicem.. Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych 28 stronach są wydrukowane 22 zadania.. Wśród kwiatów Zwinna latała pszczoła Kierując się własną wyobraźnią, opowiedz, co było dalej.. Dokończ zdanie.Arkusze maturalne umożliwiające zapoznanie się ze strukturą arkusza egzaminacyjnego, a także sprawdzenie swoich umiejętności..

(0-2) Przeczytaj fragment utworu.

Wykonaj zad.. Kogut przeczytał ogłoszenie: "Potrzebujemy zwierząt - Cyrk".. "Przestrach Papkina"Zadanie 12.. B.Podkreślenie efektów dawnego dobrego wychowania.1 SŁOWO DAJĘ 2008/2009 Zadania do części ustnej 1.. - Zawsze chciałem być artystą.. NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. Sprawdź, czy do arkusza jest dołączona karta odpowiedzi.. Skawiński nie zaniedbał swoich obowiązków mimo przeżyć związanych z lekturą.. Podjęcie decyzji przez Petroniusza.. Joanna Wojnicka, Olga Katafiasz Przełom dźwiękowy U progu przełomu dźwiękowego kino było już sztuką niezależną, która zdą-żyła wypracować własne środki wyrazu.. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.. Sprawdź, czy w arkuszu znajdują się 22 zadania.. Reakcja tłumu na słowa Petroniusza.Bardzo uważnie przeczytaj wszystkie teksty i zadania.. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.. A. zachęcić B. zniechęcić .. Brak stron lub inne wady arkusza zgłoś nauczycielowi.. Wpisz litery B, C, D w kratki we właściwej kolejności.. Zwrócenie uwagi na różne rodzaje grzeczności.. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.. Zakreśl literę A, B, C lub D.. Przeczytaj wiersz ze str. 31 oraz fragment mitu z zad.. - Zgłoszę się - powiedział, składając gazetę.. Wszystkie zadania rozwiązuj długopisem lub piórem.. 8.3 Przeczytaj podany tekst, a następnie wykonaj zadania..

Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.

W każdym zadaniu poprawna jest zawsze tylko jedna odpowiedź.. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.. 10/33 - ustnie.Napisz opowiadanie o przygodzie, którą przeżył ktoś, kto przeniósł się do świata przedstawionego jednej z lektur obowiązkowych.. (0-2) Mały Książę w czasie swoich podróży spotkał różnych ludzi.. B. Recytowanie poezji przez cezara.. "Praca kinowa", o której mowa w przytoczonym fragmencie, była jedną z pierwszych akcji Rudego.. MODELOWA WYPOWIEDŹ Przeczytaj treść zadania egzaminacyjnego i modelową wypowiedź, a .Zadanie 1.. 2.Zadanie egzaminacyjne 1 Przeczytaj tekst.. Jan Szwykowski .Zadanie 1 5.. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Sprawdź, czy w arkuszu są wydrukowane 22 zadania.. OPOP- Strona 7 z 21 Zadanie 6.. Jak w represjach fotograficznych wybił się Alek, tak w początkach "pracy kinowej" głośny stał się Rudy.Przeczytaj wskazówki do zadań!. Właśnie rozwijano namiot cyrkowy.1.. […] Można było się więc spodziewać, żeegzaminacyjnego z języka obcego, zawiera starannie dobrane zadania zróżnicowane pod względem sprawdzanych umiejętności, materiału źródłowego oraz formy testowania.. Łączna liczba punktów do zdobycia to 28-32, z czego, co ważne, 50% punktów można zdobyć za zadania zamknięte i 50% za zadania otwarte.Zadanie 1..

(0-2) Przeczytaj podany fragment.

Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.. Wpisz swój kod oraz PESEL w wyznaczonym miejscu na tej stronie i na karcie odpowiedzi.. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.. Brak stron lub inne wady arkusza zgłoś nauczycielowi.. W każdym zadaniu poprawna jest zawsze tylko jedna odpowiedź.. Lista lektur obowiązkowych znajduje się na stronie 3 tego arkusza egzaminacyjnego.DARMOWY FRAGMENT SYSTEMU DO MATEMATYKI Egzamin składa się z 19-23 zadań, w tym 14-16 zadań zamkniętych oraz 5-7 zadań otwartych i trwa 100 minut.. Wpisz litery (A-E) w kratki we właściwej kolejności.. - Spod lunety jego1.. Dwóch z nich przedstawiono na poniższych rysunkach.. Forma testowania, czyli typy zadań, kształtuje strukturę arkusza egzaminacyjnego.Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.. (0-1) Odwołując się do przytoczonego fragmentu, odtwórz kolejność argumentacji Sędziego na podstawie jegowypowiedzi.. Zadanie 3.. Wykonaj pisemnie zadanie 1/207.. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.. PRZENIEŚ ROZWIĄZANIE ZADANIA 7.. Zaznacz literę A albo B. Akcje prowadzone w kinach miały na celu polską publiczność do chodzenia do kin.. Bohater: ---- Tytuł lektury: ---- Uzasadnienie: ---- Zadanie 7.. Nie używaj korektora.. Mary rozglądała się, szukając jej [furtki]; wszakże gdy wchodziła z tamtego końca ogrodu, zauważyła, że mur nie kończy się tam, gdzie sad, lecz ciągnie się dalej, jakby2.. Król Bankier Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę, tłum.. (0-2) Przeczytaj poniższy fragment utworu.. B. Skazanie Wdowy na tortury.. Zadanie 1.. (0-1) Na podstawie podanego fragmentu wymienione niżej zdarzenia zgodnie ułóż z porządkiem chronologicznym.. Wykonaj pisemnie ćwiczenia 1, 3 i 4 ze strony 237 - sformułuj zwięzłe odpowiedzi na postawione w ćwiczeniach pytania.. W przytoczonym wyżej fragmencie podkreślono A/B, odnoszący się do C/D książki.Przeczytaj fragment "Pana Tadeusza" z podręcznika - str. 198-206.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.I.. Akcja miała przerwać chodzenie polskiej publiczności do kin, gdyż w kinach wyświetlano stale propagandowe dodatki niemieckie i czysty ich dochód szedł do kas propagandy niemieckiej.. W tej części arkusza egzaminacyjnego znajdziesz zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte.. Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych 20 stronach są wydrukowane 22 zadania.. Jedno z nich brzmiało: "Przeczytaj poniższy fragment: +Akcja miała przerwać chodzenie polskiej publiczności do kin, gdyż w kinach wyświetlano stale propagandowe dodatki niemieckie i czysty ich dochód szedł do kas propagandy niemieckiej.. Zwróć uwagę na tytuł i przypisy, jeśli występują.. Śmierć staruszki.. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.Przeczytaj poniższy fragment.. (0-1) Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń w odniesieniu do przytoczonego fragmentu Latarnika.. W odpowiedziach nie ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt