Uzasadnij uwzględniając f

Pobierz

Pantofelek pobiera pokarm na drodze fagocytozy, która może zachodzić w każdej części błony komórkowej.. P F Zadanie 1.3.. Technopolie to miejsca koncentracji przemysłu ściśle współpracującego z uniwersytetami i instytutami naukowymi.. Białka enzymatyczne zawierające żelazo lub mangan są białkami prostymi.. e.Na podstawie analizy schematu wyjaśnij, uwzględniając kierunki transportu, jakieznaczenie dla efektywnego przebiegu procesu fotosyntezy ma sprzężenie transportufosfotrioz i fosforanu.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Na rysunku przedstawiono budowę anatomiczną liścia rośliny okrytozalążkowej.. Zadanie 8.2. Podaj nazwę fitohormonu, który bierze udział w reakcjach fototropicznych siewek, oraz wyjaśnij, w jaki sposób warunkuje on kierunkowy wzrost ich łodyg w stronę źródła światła.Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F - jeśli jest fałszywa.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R .cyt.. f Q FD re d u k t a z a O 2 1 2 - światło - - e e - e PS II PS I - - e e NADPH ATP CF światło (m < 680 nm) światło (m < 700 nm) B. 1 400 500 600 długość fali (nm) chlorofil b chlorofil a fikoerytyna b-karoten absorbancja (wartości względne) 700 2 Zadanie 5.1..

Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając funkcje tych struktur.

Polub to zadanie.. Zmiany masy bulw: Zmiany masy łodyg nadziemnych: Uzasadnienie: 7.2.. Po przetransportowaniu fosfotriozy ze stromy do cytozolu odłączane są jony wodorofosforanowe, które są ponownie transportowane z cytozolu do stromy i w niej wykorzystywane do syntezy ATP.Oba powstania skierowane były przeciwko Rosji.. pwz: 45% Poziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.Na ciało poruszające się wzdłuż linii prostej działa siła wypadkowa F. Kierunek i zwrot siły F jest taki sam jak kierunek i zwrot prędkości v ciała.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. a) Podaj nazwy elementów budowy liścia oznaczonych na rysunku numerami 1 i 2.Zadanie 2.1. Podaj, który rodzaj komórek (roślinne, zwierzęce, czy grzybowe) przedstawiono na rysunku I.. P F Na mapie literą B oznaczono technopolię - Dolinę Krzemową.2.. (0-1) Schemat punktowania 1 p.. Transport wody przez akwaporyny wymaga wykorzystania energii.. Odpowiedź: 1, ponieważ we wewnątrz i na zewnątrz liposomu występuje środowisko hydrofilowe Zadanie 4.2.Określ warunki konieczne do trawienia wielocukrów w jelicie cienkim, uwzględniając: ..

Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając sprzężenie zwrotne ujemne.

b) Wyjaśnij, w jaki sposób nadmiar produktu końcowego wpłynie w opisanym przypadku na łańcuch katalizowanych reakcji.Określ, czy wysiłek fizyczny skraca, czy wydłuża czas, po którym występują objawy zatrucia czadem.. Transport wody z udziałem akwaporyn to przykład dyfuzji prostej.. Pisz czytelnie.. Po wykonaniu badań lekarz stwierdził zapalenie dróg moczowych i prz.. (0-1) Uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały one informacje prawdziwe.Funkcją f ze zbioru X w zbiór Y nazywamy przyporządkowanie, które każdemu elementowi zbioru X przyporządkowuje dokładnie jeden element zbioru Y. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.Uzasadnij swój wybór, uwzględniając .. 1.W niektórych strukturach komórek eukariotycznych występują rybosomy bardzo podobne do tych, które są obecne w .Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając cechy budowy tego typu owocu.. - za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.Kategoria: Układ nerwowy i narządy zmysłów Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj i uzasadnij/wyjaśnij.. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.. Głównym celem powstańców była walka o niepodległe państwo polskie..

Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając mechanizm tego zjawiska.1 - P, 2 - F, 3 - F. 12.2.

Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając informacje przedstawione na rysunku I.Lekarz, podejrzewając niedoczynność tarczycy, zlecił zbadanie poziomu tyreotropiny (TSH) we krwi pacjenta.. Komórki mogą mieć jedno jądro komórkowe, wiele jąder albo mogą być bezjądrowe.. Ze względu na mechanizm działania można wyróżnić dwa typy synaps: chemiczne i elektryczne.Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając genotypy rodziców lub zapisując odpowiednią krzyżówkę genetyczną.. U niektórych organizmów w jednej komórce mogą występować jądra mające różną informację .. uzasadnij, uwzględniając funkcje tych struktur.Odpowiedź uzasadnij uwzględniając przykładowe choroby i czynniki wpływające na zdrowie.. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.informacja jest prawdziwa, albo F - jeśli jest fałszywa.. Czytamy "funkcja f odwzorowuje zbiór X w zbiór Y ".. Wpisz obok każdego zdania literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe lub literę F, jeżeli zdanie jest fałszywe.Podaj, która część cząsteczki fosfolipidu - 1 czy 2 - ma właściwości hydrofilowe.. (0-1) Wyjaśnij, dlaczego tlen jest ubocznym produktem fotosyntezy.prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe..

Podczas rozmnażania bezpłciowego mikronukleus dzieli się mitotycznie, aOdpowiedź uzasadnij, uwzględniając informacje przedstawione na rysunku I.

Mangan w dysmutazie ponadtlenkowej krętków Borrelia burgdorferi jest kofaktorem,Zadania maturalne z Biologii Tematyka: budowa i działanie enzymów, oddychanie komórkowe, fotosynteza, chemosynteza, fotooddychanie, beta-oksydacja, cykl mocznikowy.. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.. c) Uzupełnij poniższe zdania tak, aby poprawnie opisywały regulujące działanie mechanizmów fizjologicznych wpływających na pracę serca.Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.Oceń prawdziwość informacji dotyczących aminokwasów endo- i egzogennych.. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Podaj, która z krzywych - A czy B - przedstawia zmiany masy bulw, a która - zmiany masy łodyg nadziemnych.. Uzasadnienie: Na schemacie przedstawiono cykl rozwojowy jednego z gatunków paproci.. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu.. (0-1)Zadania maturalne z Biologii Tematyka: budowa i funkcjonowanie ludzkiego organizmu; układy, narządy i tkanki.. Na rysunku obok przedstawiono wykres zależności wartości prędkości ciała od czasu (od chwili t = 0 do chwili t = t1) - gdy na ciało działa siła.Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F - jeśli jest fałszywa.. Poza kanałami tworzonymi przez akwaporyny błona komórkowa jest praktycznie nie-przepuszczalna dla wody.. - za poprawne określenie ujemnego wpływu na gospodarkę wapniową i uzasadnienie, odnoszące się do upośledzenia wchłaniania wapnia w jelitach oraz niedoboru wapnia w organizmie.. Określ, jaki poziom TSH, zbyt wysoki czy zbyt niski w stosunku do normy, może świadczyć o niedoczynności tarczycy.. Z rozwojem cywilizacji związane jest pojawienie się .. 2.prawdziwe.. Zawartość wody w komórce pantofelka regulują wodniczki tętniące.. Przekazywanie pobudzenia z jednej komórki nerwowej na drugą komórkę nerwową odbywa się przez synapsy.. Żelazo będące składnikiem m.in. wielu białek należy do makroelementów.. gorączkował i odczuwał ból przy oddawaniu moczu.. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt