Streszczenie logiczne na maturze

Pobierz

W przypadku streszczenia, nie ma miejsca na opinie i dygresje autora.. Jak dobierać teksty do streszczenia logicznego ?. Przeczytaj tekst ze zrozumieniem.. Może pierwszy punkt wydaje się Wam banalny ale jeżeli nie zrozumiemy tekstu, który.. Wychwyć główną myśl tekstu - TEMAT.. Na początku streszczenia należy wskazać, czego dotyczy tekst tzw. główna myśl.. Krótkość, .CZYM JEST STRESZCZENIE?CZYM JEST STRESZCZENIE?. Schemat punktowania 1 pkt - za zaznaczenie odpowiedzi TAK i uzasadnienie wskazujące na co najmniej jednąNa podstawie tekstu Bohdana Dziemidoka określ dwie cechy człowieka obdarzonego zmysłem komizmu.. Należy pamiętać o chronologicznym ciągu wydarzeń.. Zachowaj porządek chronologiczny tekstu, który streszczasz.. Tak, jesteś przyzwyczajona(ny) do pisania streszczenia z lektury, ale… podany fragment tekstu na maturze to nie beletrystyka a raczej fragmenty artykułów, esejów, felietonów itp.Po 8 latach istnienia serwis Teksty Kultury do Matury zakończył swoją działalność.. Uczeń musi dowieść, że zrozumiał tekst, odpowiadając na pytania lub pisząc streszczenie logiczne.Streszczenie logiczne to spójny tekst, odtwarzający logiczny układ czytanego tekstu; wynika z przetworzenia informacji i uwzględnia: wyodrębnienie tezy, argumentów, przykładów i logicznych związków między nimi.. Do końca stulecia zaniknie prawdopodobnie blisko połowa z mniej więcej 7 tys. języków używanych na ziemi, bo wiele grup etnicznych zarzuci swoją mowę ojczystą na rzecz angielskiego, chińskiego czy hiszpańskiego.Umiejętność pisania STRESZCZENIA LOGICZNEGO jest cenna - przydaje się do notatek ze wszystkich przedmiotów i oczywiście - na Waszej maturze z polskiego..

Strzeszczenie logiczne jest trudne.

Druga część matury wymaga napisania rozprawki problemowej lub rozprawki interpretacyjnej.Milknące głosy: Język seri.. Ćwiczenie.Streszczenie powinno odpowiadać na następujące pytania, np.: - o czym mowa w tekście, - co mówi się w tekście na dany temat, - jaka jest myśl przewodnia tekstu (lub jaka jest intencja tekstu).. STRUKTURA STRESZCZENIA Streszczenie uwzględnia tematyczno-rematyczny podział tekstu oryginalnego oraz hierarchicznooryginalnego oraz hierarchiczność tego podziatego podziału zmierzaju, zmierzając do:c do: a) sformułowania zarówno nadrzędnego tematuStreszczenie logiczne Pierwszą część arkusza egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym stanowią zadania sprawdzające rozumienie czytanego tekstu nieliterackiego.. Zrób plan streszczenia - uwzględnij sens tekstu źródłowego i dokonaj selekcji informacji.. Ponadto streszczenie powinno być logicznie spójne i mieć liczbę słów zgodną z określoną w poleceniu (od 40 do 60).Stopień realizacji jednej składowej bezpośrednio wpływa na realizację kolejnego etapu, dlatego efekt końcowy jest uzależniony od przebiegu całego procesu..

Jak napisać streszczenie logiczne?

Stosowane jest zawsze wtedy, gdy coś komuś relacjonujemy.. Nowe zadanie to notatka syntetyzująca, trudniejsza.. Służy przekształceniu obszernego materiału w krótki tekst, zawierający najważniejsze wątki.. Praktycznym tekstem służącym do przekazania, skrótu, zapamiętania istotnych treści, czyli należy do grupy gatunków praktyczno-użytkowych.Streszczenie: Streszczenie to krótki tekst opisujący w kilku zdaniach przeczytaną książkę, czy obejrzany film.. Oto nasza pomoc----->>> Streszczenie logiczne Przeczytaj też: Tezy i hipotezy Sztuka czytania Typy zadań testowych na maturze pisemnej Cz. II - WYPRACOWANIE3.. To tak, jakby mówił bezpośrednio jakiegoś słuchacza.. To aż 3 punkty do zdobycia!. 40słów, max.. Podczas zajęć nauczę Cię, jak w łatwy sposób napisać takie streszczenie, z czego musi się składać i jakie schematy nim rządzą.Na Wielkiej Powtórce Maturalnej szczegółowo omawiamy, jak nie stracić 3 cennych punktów za streszczenie logiczne.. Tylko po co teraz tak dużo lektur z romantyzmu czy pozytywizmu?. Język streszczenia powinien być prosty, przejrzysty i konkretny..

Jak napisać poprawnie streszczenie na maturze?

Wiedza z języka polskiego, którą zdobywaliśmy w czasie nauki w szkole, musi zostać jakoś wydobyta.Ponieważ streszczenie to wynik pewnego zabiegu stylistycznego polegającego na przekształceniu tekstu wyjściowego w inny tekst - w tym wypadku tekst jest znacznie krótszy od oryginału.. Pisz krótko, zwięźle i rzeczowo.. STRESZCZENIE LOGICZNE - Nauczyciele często nie wyjaśniają sposobu pisania streszczenia logicznego, stałego elementu matury.. O godzinie 14.00 CKE na swojej stronie opublikowała arkusz maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym.. Dziękujemy za wspólną naukę!Lektury "z gwiazdką" - obowiązkowe na maturze z języka polskiego w 2022 roku to: Tematy maturalne odnoszą się do konkretnych tekstów literackich.. To dobre zadanie, umiejętność przydatna w życiu.. rozwiązanie: np. Człowiek obdarzony zmysłem komizmu to taka osoba, która śmieje się ze świata pełnego absurdu i ludzkich słabości, a jednocześnie - nie przeciwstawia się im, bo wie, że sam nie jest pozbawiony wad.Przypomnijcie sobie czym jest streszczenie logiczne Odświeżcie sobie również zagadnienia związane ze stylem, stylistyką, poprawnością językową i teorią komunikacji językowej Przypomnijcie sobie "Lalkę" Prusa i "Dżumę" Camus'a - te dzieła najczęściej pojawiają się na maturze.Na 99% będzie w tej części matury streszczenie logiczne (min..

Za dobre streszczenie logiczne otrzymasz aż 3 punkty.

Szczególnie przydatne w pracach naukowych.A jednak z 3. punktów możliwych do zdobycia gros zdających dostaje zaledwie 1. pkt.. Przypomnij sobie tę formę wypowiedzi pisemnej i poćwicz.. Też przydatna, ale większość społeczeństwa ma z tym problem.. Nie zawsze wystarczająca okaże się sama analiza zamieszczonego w arkuszu tekstu.. Ważne jest, aby zawrzeć w nim kluczowe wątki, motywy oraz problematykę utworu.. Wykonaj poniższe ćwiczenia przed maturą.. Potwierdziły się informacje o wypowiedzi pisemnej na podstawie "Wesela" lub wiersza Anny Kamieńskiej "Daremne" (Zobacz: Matura 2020.Streszczenie jest to skrótowe przedstawienie jakiejś sytuacji, zdarzenia, przeczytanej książki itp. 7.Pisanie streszczenia wcale nie jest takie trudne, wystarczy pamiętać o kilku regu.. Chcę wam pokazać jak poprawnie napisać streszczenie na maturze z polskiego.Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden): Przykłady:Przepis na napisanie streszczenia na maturze z języka polskiego.. Cechy streszczenia:Pomoże Ci to w sytuacji, gdy na maturze nie spodoba Ci się temat rozprawki.. Streszczenie zwięźle i wiernie odzwierciedla myśl autora tekstu oryginalnego, nie ma tutaj miejsca na subiektywne odczucia czy opinie.. 5) Napisać (ręcznie, na papierze 'na jednej linii') streszczenie logiczne jednego dowolnego rozdziału z "Potopu".Na maturze z j. polskiego było dotychczas streszczenie logiczne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt