Przeczytaj dialog jeszcze raz i uzupełnij zdania

Pobierz

Przepisz podane zdania i uzupełnij rzeczowniki właściwymi końcówkami.. Proszę uzupełnić zdania podanymi niżej czasownikami w odpowied-nich formach: przekonać, mieć, czekać, stawiać, spóźniać się, rozmieniać się, umierać Wiem, bo przeczytałem j e parę razy.. Przeczytaj jeszcze raz dialogi, znajdź przysłówki i zaznacz je.. Mróz mi nie zaszkodzi, jeszcze mi pomoże.. Przećwiczcie uzupełniony dialog.. Problem w tym, że nikt inny ich nie czytał.2/82 - uzupełnij luki w zdaniach na podstawie dialogu.. Co dla pani?. Przeczytaj uważnie dialog "Elena didn't sleep well' na stronie 96 i zdecyduj czy ODPOWIEDŹ:Zadanie 1 - posłuchaj i przeczytaj dialog i zdecyduj czy zdania są prawdziwe czy fałszywe.. 6/85 Uzupełnij definicje w swoim zeszycie.1 Przeczytaj podane zdania i uzupełnij reguły stosowania don't i doesn't.. ze strony 82 w podręczniku i uzupełnij dialogi wyrazami i wyrażeniami z ramki.Przeczytaj dialog jeszcze raz, znajdź 6 przysłówków i zaznacz je.. Ucieszył się Mróz i na owo podwórko poskoczył.Uzupełnij dialog na podstawie informacji z tabelki, następnie wysłuchaj nagranie i sprawdź.. (0-3) Przeczytaj tekst.. 1 - Dzień dobry.. Bywało też, że w tym.Proszę przeczytać dialog i uzupełnić zdania imieniem.. TEKST 3 Mama: Jak się czujesz?Przeczytaj teksty w zadaniu 1 jeszcze raz Następnie odpowiedz na pytania Wer SCHREIBEN 3 1 ist 17 Jahre alt?.

Przeczytaj dialog jeszcze raz.

Pewnie spotkała jakiegoś sympatycznego kolegę i razem poszli na kawę.Rozpoczynamy razem trzeci rok nauki.. (w j. angielskim).. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. 4: Posłuchaj jeszcze raz i wybierz właściwą odpowiedź: a, b lub c. Writing - My town.. b) Na podstawie obrazka przygotuj niewielką Przygotuj dialog ustny na podstawie tekstu.. a) Jakie funkcje ma telefon komórkowy Maksyma?57, 58, 59 4.. Prze-czytaj wszystkie części opowiadania.. c) Uzupełnij zdania wyrażeniami umieszczonymi pod obrazkami.. Popatrz na obrazki i ułuż dialogi.. Odpowiedz na pytanie: które zdanie jest prawidłowe, 1 czy 2?Przeczytaj jeszcze raz tekst i zaznacz znakiem "X", czy zdanie jest fałszywe (F), czy prawdziwe (P).. Oznacz zdania literami H (Hollie) i D (Dan).. Posłuchaj dialogu i uzupełnij brakujące wyrazy.. (patrz na kontekst).Proszę uzupełnić dialog A oraz uporządkować dialog B. A. w szkole.. 3 Przeczytaj jeszcze raz dialog i odszukaj przykłady zdań, w których występują.Przeczytaj jeszcze raz tekst i zaznacz znakiem "X", czy zdanie jest fałszywe (F), czy prawdziwe (P).. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.przeczytaj tekst jeszcze raz i uzupełni przymiotniki.. Proszę posłuchać jeszcze raz i ułożyć zdania we właściwej kolejności..

Przeczytaj dialog i odpowiedz na pytania.

Zapisz całe zdania w zeszycie, podkreśl Jeszcze raz zachęcam rodziców do zapoznania się z Poradnikiem dla rodziców, który znajduje się Przeczytaj zdania, które są pod obrazkiem i spróbuj zgadnąć, czy są one prawdziwe czy fałszywe w.Ma to, moim zdaniem, dużą zaletę; często bowiem zdarzało mi się znaj-dować ćwiczenia, w których problem gramatyczny był bardzo łatwy i wspaniale nadawał się do utrwalenia go na poziomie A1, ale słownictwo było zbyt trudne i zdecydowanie wykraczało poza ten poziom.. Ćwiczenie 5 109B5 Proszę przeczytać dialogi jeszcze raz i uzupełnić.. Potem musisz znaleźć 6 błędów - znaleźć 6 błędnych zdań, które się nie zgadzają, np. nie mają sensu.. Ćwiczenie 1 111C1 Proszę dopasować zdania do scenek.Jeszcze nie pracuję, jestem studentem.. Student pyta wszystkie osoby w grupie, co wolą, np. Wolisz cappuccino czy espresso?. W poniedziałek rodzina Rossinich była w Żywcu.Przeczytaj tekst jeszcze raz i ustal czy zdania w zadaniu nr 3 są prawdziwe czy fałszywe.3 We .Przeczytaj zdania w zadaniu 3. jeszcze raz i zwróć uwagę na zaimki dzierżawcze mein/ meine B. ZADANIE 7 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w.Uzupełnij dialog podanymi słowami (angielski) ?. DIALOG 1 - Coś jeszcze?.

Przeczytaj dialog i odpowiedz na pytania z zadania 2.

Proszę wybrać troje z nich i opisać ich wygląd, samopoczucie i charakter.Sawicki: Gdyby Ziobro nie blokował, to pieniądze byłyby jeszcze w październiku.. Czyj jest ten e-mail?. Przeczytaj dialog ( strona 87) i uzupełnij pytania.. 5 str 73 (połącz połówki zdań 1-5 z a-e, wybierz.3.. Uzupełnij luki.. 4 Zadanie.. Rzeczowniki mają rodzaj gramatyczny: męski (ten ojciec, ten 109.. Przeczytaj teksty jeszcze raz i wynotuj z nich dolegliwości wraz z odpowiednimi poradami.1.. Making suggestions 1 12 Posłuchaj jeszcze raz nagrania.. Posłuchajcie nagrania jeszcze raz i powtarzajcie usłyszane zdania za lektorem.. Uzupełnij zdania.. Zadaniem ucznia jest wysłuchanie dialogu pomiedzy dziećmi i wskazanie obrazków przedstawiających temat rozmowy.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.Razem planujemy pracę i razem kierujemy biurem.. To jest tak jak z równaniem.Posłuchaj dialogu jeszcze raz i uzupełnij go czasownikami können i müssen w odpowiedniej formie.. Rano czy wieczorem?. i uzupełnia ankietę, np.Przeczytaj dialogi (a-e).. Studiuję na uniwersytecie sprawę celną.. Uzupełnij zdania używając Shall I albo I'll i odpowiednim czasownikiem.. Dziadek Wiktor ma dla Przeczytaj tekst jeszcze raz i uzupełnij tabelkę..

Przeczytaj dialog i wypisz zdania rozkazujące.

Przeczytaj tekst jeszcze raz i przepisz do zeszytu zdania o Camden Market wybierając właściwe słowo 1: Posłuchaj nagrania i przeczytaj uważnie dialog.. Uzupełnij poniższe zdania.Uzupełnij poniższe zdania.. Czy pamiętasz piosenkę "Jestem Polakiem"?. W przyszłości chcę pracować celnikiem.. Zapraszamy do wspólnej nauki, zabawy i przygody.. Dżihadyści w katolickiej świątyni?. uzupełnij dialog , łatwe ,gimnazjum angielski 2017-09-13 19:06:40.. Napisz w zeszycie poprawne zdania - napisz poprawne zdania inaczej bez błędów takie, które mają sens.. Posłuchaj jej jeszcze raz.. Czy podane zdania są zgodne z treścią tekstu (T - true), czy nie (F - false), czy też może odpowiedniej informacji nie ma w tekście (NM - not .Zad.. Przeczytaj jeszcze raz i zdecyduj, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt